Menu
Komunikátory
O nás
Referencie
Osvedčenia
Autodoprava do3.5t
Ochrana majetku
Kamerové systémy
Alarmy (PSN)
Vrátníky
Komunikátory
Obchôdzkové systémy
Dochádzkové systémy
Protipožiarna ochrana
Montáže
Elektroinštalačné činnosti
Štrukturované kabeláže
Optické siete


logo
Kontakt:
0905/326200
0905/165516
032/7445564
obchod@spintn.sk

dotaz na cenovú ponuku

Komunikátor SPIN KM-8.

Je linkové koncové zariadenie, ktoré slúži ku komunikácií vysielaných a prijímaných poplachových a technických správ z ústredne PSN, EPS na SRP centrálu pomocou telefónnej linky v nadhovorovom pásme. Jeden komunikátor prenesie 13 základných typov informácií: 8 x poplach (Z1-Z8), 1 x Set/unset, 1 x pokles napájacieho napätia, 1 x tamper, 1 x porucha na linke, 1 x prerušenie/obnovenie spojenia a prijíma správy z pultu o prevzatí pod ochranu, požiadavku na dotaz o technickom stave a povely pre riadenie špeciálnych výstupov. SPIN KM nemá vlastný napájací zdroj. Napájanie je riešené z ústredne PSN, EPS, do ktorých sa aj fyzicky umiestňuje (prípadne môže byť umiestnené vo vlastnej skrinke).

AP modul

Tento modul (adaptér protokolu) sa pridáva k SPIN KM-8. Slúži k vyhodnoteniu správ z ústredne so zabudovaným automatickým telefónnym hlásičom (ATH) s komunikačným protokolom 4/2 - 10/20 bps, 1400/2300 Hz handshake. S takto zabudovaným modulom prenáša SPIN KM na SRP ďalších 29 typov informácií: 8 x poplach/norma, 8 x prerušenie slučky, 8 x skrat na slučke, 1 x výpadok 230 V, 1 x porucha akumulátora, 1 x tamper, 1 x porucha KZ, 1 x Set/Unset. Umožňuje rozšírenie a evidenciu na SRP až 8 užívateľov Set/Unset objekt z ochrany. Rovnako je možné pomocou SPIN AP programovo rozdeliť správy zo zabezpečovacej ústredne až na 8 samostatných blokov po 3 slučky (8x3=24).

 

Komunikátor SPIN KM-8.

spinkm

AP modul

spinap

 

 

Copyright 2014 [SpinTN s.r.o.]
webdesign:Já