Menu
Obchôdzkové systémy
O nás
Referencie
Osvedčenia
Autodoprava do3.5t
Ochrana majetku
Kamerové systémy
Alarmy (PSN)
Vrátníky
Komunikátory
Obchôdzkové systémy
Dochádzkové systémy
Protipožiarna ochrana
Montáže
Elektroinštalačné činnosti
Štrukturované kabeláže
Optické siete
Kontakt:
0905/326200
0905/165516
032/7445564
obchod@spintn.sk

dotaz na cenovú ponuku

Registrácia obchôdzok a práce v teréne

Firma Roger vyvynula bezdotykový systém PATROL II

PATROL II LCD je prenosná čítačka
bezdotykových identifikátorov , ktorá nájde
uplatnenie všade tam, kde vznikne potreba ,
aby bol pracovník prítomný v určenom čase
na určenom mieste.
PATROL II LCD registruje kódy načítaných
kontrolných bodov a dátum a čas ich
načítania. Čítačka spolupracuje
s bezplatným programom Patrol Master,
ktorý umožňuje načítať zaregistrované
udalosti a tvoriť hlásenia o priebehu
práce. V čítačke je možné
naprogramovať aj harmonogram
obchôdzky, ktorý bude užívateľa
informovať o mieste a čase
nasledujúceho načítania.

Ako kontrolný bod môže slúžiť
ktorýkoľvek na trhu ľahko dostupný
a lacný bezdotykový transpondér
štandardu EM 125 kHz.
Bežne sa používajú bezdotykové
kontrolné body vo forme a s rozmermi
bankomatovej karty (karta ISO),
prívesku na kľúče a podobne.
Firma Roger ponúka aj špeciálne
vyhotovenia kontrolných bodov PK-1
alebo PK-2.
PK-1 je prispôsobený na montáž
na kovový povrch. Načítanie kódu
kontrolného bodu sa robí bezkontaktnou
metódou, priblížením čítačky na 5-10cm.
Bezkontaktná metóda umožňuje prípadnú
montáž bodu za nekovový kryt (sklo, plast,
omietka, drevo a podobne).

Využitie:
Strážne a ochranné agentúry
Služby technického dozoru
Upratovacie služby
Zdravotná starostlivosť
Poštové služby
Registrácia práce v teréne
Vykurovacie a vodárenské objekty

Prečo vo firme používať toto zariadenie:
Zvýšenie vierohodnosti služieb
Dokumentácia práce
Disciplinovanie pracovníkov
Návratnosť investícií

Výhody
Jednoduchá a intuitívna obsluha pomocou
jedného klávesu
Krátky čas uvedenia do činnosti vo firme
Registrácia alarmových a servisných udalostí
Obnovovanie vymazaných udalostí
Vysoká mechanická odolnosť a odolnosť voči pádom
Bezplatný program pre Windows98/XP/Vista/7
Bezplatné aktualizácie firmvéru čítačky
Záručný a pozáručný servis
Možnosť prispôsobenia zariadenia potrebám
klienta

patrol


Copyright 2014 [SpinTN s.r.o.]
webdesign:Já